یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1389
توانایی ری استارت کردن رابطه!

یکی از مسائلی که در زندگی مشترک گریبانگیر زوجهای جوان می­شود، بی­تجربگی آنهاست. بی تجربگی در برخورد با شریک زندگی، اهمیت دادن به مسائل جزئی و عدم دوراندیشی، حرف نابجا زدن، کار نابجا کردن، زود رنجیدن و ... .

مثلاً فرض کنید خانم شما زیاد با تلفن حرف می­زند و هر ماه هزینه زیادی را بر شما تحمیل می کند. این موضوع البته آزاردهنده است و در صورت تداوم، برای یک زن و شوهر جوان و کم تجربه، می تواند به راحتی به جروبحث و دعوا و حتی جدایی بیانجامد. ولی آیا به انتها رساندن زندگی تنها به خاطر یک عیب درست است؟ آیا ما تمام ویژگیهای اخلاقی همسرمان را در کلیت آن سنجیده ایم؟ شاید همسر شما مادر بسیار خوبی برای فرزندان شما باشد، مادری که دیگر مثل او را نتوانید پیدا کنید! شاید او همسر مهربانی باشد که مثل او را به سختی گیر بیاورید و ...

زوجهای جوان، بلافاصله و بدون سبک سنگین کردن مسائل و بدون اندیشیدن به نهایت داستان، وارد جر و بحث با یکدیگر می شوند و وقتی در باتلاق جر و بحث گرفتار شدند، هیچ کدام دوست ندارند از خود ضعف نشان دهند و عقب نشینی کنند و بحث به دعوا ، و دعوا به زد و خورد، و زد و خورد به جدایی عاطفی یا جدایی کامل می انجامد.

پس در برابر هر کار آزاردهنده شریک زندگی، باید با سیاست و دوراندیشی و تأمل برخورد کرد. اینکه به سرعت ناراحت شویم و به سرعت ناراحتی خود را بروز دهیم و حتی برای اینکه هیچ ناراحتی ای را برای خودخوری جا نگذاریم، همه آن را تحویل طرف بدهیم! برای توی خیابان خوب است! چون طرف مقابل در حال عبور است و شاید دیگر تا آخر عمر او را نبینید. ولی در زندگی مشترک، هر چه بیشتر توهین و تحقیر بار شریک زندگیتان بکنید، زخمی که بر پیکر زندگی می زنید عمیقتر و ماندگاری آن در زندگیتان بیشتر خواهد بود. بنابر این توهین و زبان درازی کردن و دولپی دولپی جواب دادن به طرف، در زندگی مشترک هنر نیست. اگر شریک زندگیتان به ظاهر آدم بی زبانی باشد، بعد از مدتی طغیان می کند و اگر هم آدم حاضر جوابی باشد، جوابهای او لحظه به لحظه بر کینه و خشم شما خواهد افزود و شما را در یک دور باطل می اندازد.

در سالهای آغازین زندگی، اشتباهاتی از این دست، باعث می­شود که اصطلاحاٌ حرمتها شکسته شود. وقتی شما یک یا چندبار به همسرتان فحش و ناسزا بگویید، حرمت او را شکسته اید و احتمالاً او هم حرمت شما را! این حرمت شکنی، باعث می­شود هر دو طرف از چشم هم بیفتند و دیگر اعتبار و شخصیت اولیه را برای یکدیگر قائل نباشند. اینجاست که ری استارت کردن زندگی اهمیت پیدا می کند! یعنی یک شب بخوابیم و فردا که بیدار می شویم سعی کنیم همه گذشته را فراموش کنیم و زندگی دوباره ای را با هم آغاز کنیم. با همان تر و تازگی آغازین. انگار نه انگار که ما کسانی بودیم که با هم کلی دعوا کردیم و به هم ناسزا گفتیم!

توانایی «ری استارت کردن زندگی» در مقابل «کینه توزی» یا «کینه شتری» تعریف می شود. هنگام ازدواج باید به این ویژگی توجه کرد. آدمهایی که کینه­ای هستند، نمی توانند زندگی را دوباره شروع کنند. لذت آدمهای کینه ای در این نیست که دوباره دیوار حرمتها را بازسازی کنند بلکه لذت این آدمها در انتقام­گیری است!