X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 13 شهریور‌ماه سال 1388
عجب صبری خدا دارد!

نام 72 نفر از شهـدای راه آزادی توسط سایت نـوروز اعلام شد. اکثر جانباختگان راه آزادی جوانان تحصیل کرده هستند.

عجب صبری خدا دارد !

از خواندن فهرست شـهدا قلبم درد می گیرد. بغض گلویم را می فشارد. می خواهم خون گریه کنم.

از زنده بودن شرم دارم. از غذا خوردن و خندیدن شرم دارم. کاش این روزگار هم اندکی نسبت به این مردم، شرم داشت.

روزهایی که هنوز برخی از مادران، چشم به راه فرزندان دلبندشان هستند، عده ای وزارت خودشان را در کابیـنه ای جشن می گیرند که بر خون پاک جوانان وطن بنا شده است.

قدیمها توی اخبار می خواندیم و می دیدیم که اسراییلیها دست جوانان فلسطینی را با سنگ می شکنند و به طرف تظاهر کنندگان فلسطینی گلوله های پلاستیکی شلیک می کنند! اون وقتها نیروهای اسراییلی را بی رحم ترین، در جهان می پنداشتم. حالا اما از آنها بی رحم تر هم پیدا کرده ام. دست کم اسراییلیها نه با فلسطینیها هموطنند و نه هم نژاد و نه هم دین!

 1400 سال است که این کشور میدان تاخت و تاز عرب و مغول و ترک و انگلیس و روس و مزدوران انها شده است. آیا همه کشورهای آزاد جهان برای رسیدن به آزادی این اندازه تاوان داده اند؟